I-o etapo komitetas

SOART 2016

Bus paskelbtas  balandžio mėn. 3d.- to be announced 03 April.

SOART 2015

I-o etapo komitetas ( sąrašas pildomas)

Lora Tamošiūnienė

Nijolė Burkšaitienė

Ilona Čiužauskaitė

Laima Pečkuvienė

Viktorija Mažeikienė

Vilhelmina Vaičiūnienė

Sigute Rackevičienė