Apie Thomas Wyattą/About Thomas Wyatt

Thomas Wyattas (1503- 1542) iškilus ir talentingas XVI a. Anglijos karalystės didikas. Wyattas studijavo Šv.Jono koledže Kembridže. Maždaug 1520-ais metais Wyattas susipažino su Anne Boleyn. Septyniolikmetis jaunuolis žavėjosi Anne. Maždaug 1527-ais kartu su karališkąja delegacija Wyattui teko lankytis Romoje pas Klementą∗ VII-ąjį,  siekiant anuliuoti  Henriui VIII-ojo santuoką su Katerina Aragoniete ir įgyvendinti tuoktuves  su Anne Boleyn. Ką išgyveno Wyattas – nežinome, bet jo sonetai skirti Anne  – taurūs ir kilnūs.

∗Šis žodis anglų kalboje egzistuoja kaip paprastas būdvardis, žr. clement ​weather is ​pleasant or not ​severe: It’s very clement for the ​time of ​year.(Cambridge dictionary online)

Meilė ir medžioklė

Karalius Henris VIII-as ir jo dvaro didikai, tarp jų ir jaunas daugelyje Europos dvarų lankęsis Thomas Wyattas mėgo medžioklę. Karališkoms pramogoms skirti gyvūnai miškuose buvo ženklinami apykaklėmis su karališkomis atžymomis. Tokius paženklintuosius tegalėjo medžioti žemiškieji valdovai ir dievai. Kartais ženklinimo garbė ištikdavo ir naminius gyvūnus. Net 300 išskirtinio stoto baltų žirgų su antkakliu išraižytu žodžiais „Noli me tangere, Ceasaris sum“ – „Neliesk manęs, aš Cezario“ atgulė Romos imperatoriaus Cezario kapavietėn.

Štai su kokiu draudimu – karališku ir dievišku susidūrė Thomas Wyatt savo meilės sonete skirtame Anne Boleyn. Jo elnė paženklinta karališka apykakle “Noli me tangere, for Caesar’s I am, And wild for to hold, though I seem tame.” Medžiotojas – sumenkęs ir nevertas tokio grobio.

Karalius Henris VIII-asis taip pat skyrė savo medžioklę Anne Boleyn. Jo elnias – “hart”, gudriai rimuojasi su “heart” – širdimi, ir šį sutvėrimą(?) kasdien perveria stėlės.   Karalius Henris medžioja ir myli, ir rašo laiškus. Anne Boleyn tikėdamasis jos prielankumo. Vatikano bibliotekoje saugomi Henrio VIII-ojo laiškai Anne. Jų likę 16.

XV-o karališko laiško pabaiga:

„No more to you at this present, mine own darling, for lack of time, but that I would you were in mine arms, or I in yours, for I think it long since I kissed you.

Written after the killing of a hart, at eleven of the clock, minding, with God’s grace, to-morrow, mightily timely, to kill another, by the hand which, I trust, shortly shall be yours.

Henry R.“

Data 1528 m. rugsėjo 16d.

Thomas Wyatt (1503- 1542), a brilliant, young British nobleman of the 16th c.  left a deep mark in the history of English literature. Wyatt received education at St. John`s College, Cambridge. He met Anne Boleyn around 1520s. At seventeen he was infatuated with Anne.   In 1527 as a part of  royal mission he went to Rome to negotiate with the Pope Clemet** VII divorce matters of Henry VIII and Catherine of Aragon   and  clear the way for Henry to wed Anne.  What happened inside of the young Wyatt we do not know, but his sonnets written for Anne Boleyn appear to be wistful and supple.

*Modern English translation is at literaturosklubas.mruni.eu

** This word in English exists as an adjective too, e.g.: clement weather is pleasant or not severe: It’s very clement for the time of year.(Cambridge dictionary online)

Love and Game-Hunting

King Henry VIII and his noblemen, Thomas Wyatt, emissary to a number of European courts, among them loved to hunt. Game destined for the royal shots was marked with royal insignia.  Beasts and animals marked in this way were to be hunted only by the kings or gods. Domesticated animals at times also wore such signs of distinction.  Over 300 white steeds with the collars inscribed „Noli me tangere, Caesaris sum“ – „Do not touch me, I am Caesar`s“ were put to death in the  tomb of the Rome Emperor Caesar.

Thomas Wyatt  writes about this kind of warning,   royal and godly in his sonnet dedicated to Anne Boleyn. His doe is wearing a collar with words:  “Noli me tangere, for Caesar’s I am, And wild for to hold, though I seem tame.” The hunter stands bated and inferior to the game.

King Henry VIII is also hunting and thinking of Anne Boleyn. He chases a hart, which is cleverly rhymed with heart and this game he pierces with the arrows every day. King Henry is hunting, in love and writing letters to Anne Boleyn settling his heart matters.    Vatican archives keep about 16 letters sent to Anne by Henry VIII.

The closure of letter 15:

„No more to you at this present, mine own darling, for lack of time, but that I would you were in mine arms, or I in yours, for I think it long since I kissed you.

Written after the killing of a hart, at eleven of the clock, minding, with God’s grace, to-morrow, mightily timely, to kill another, by the hand which, I trust, shortly shall be yours.

Henry R.“

16 September 1528