Apie sonetą 98/About sonnet 98

Roses

Roses are the most often mentioned flower in Shakespeare’s work. […]The wonderfully fragrant ‘William Shakespeare 2000’ rose surrounds a welcoming bench. Its color and form could well resemble the “deep vermilion” rose mentioned in Sonnet 98. Framed entirely by roses, a bust of Shakespeare commemorates the author of 37 plays, 154 sonnets and two narrative poems—many of them found in early editions in the Library.

…………………

Rožė – gėlė, kurią Šekspyras mini savo tekstuose daugiausiai. […] Kerinčio aromato rožė „Viljamas Šekspyras 2000“ apaugo jaukų suolelį iš visų pusių. Spalva ir forma ji įkūnija „purpurinę rožę“ iš 98-ojo soneto. Šekspyro biustas rožių rėmuose pagerbia 37-ių pjesių, 154-ių sonetų ir dviejų epinių poemų autorių, kurio daugelis pirmųjų leidinių saugomi bibliotekoje.

Shakespeare`s garden in the Huntington Library garden, LA

Šekspyro sodas Huntingtono bibliotekoje, Los Andželas

http://www.huntington.org/shakespearegarden/

 

Šekspyro sonetai

Daug kas pritaria nuomonei, jog 1609 metų rinkinys  išleistas nežinant autoriui. Todėl sklinda abejonės ar Šekspyras išties parašė visus atspaustus sonetus. Šekspyro autorystę galima grįsti teminiu visos kolekcijos nuoseklumu, bet ir čia nėra vieningos nuomonės. Atskiri sonetai, jų grupės dedikuojami labai skirtingom temom. 98 sonetas skirtas jaunam didikui, soneto metu sužinome, jog to jaunuolio šiuo metu nėra šalia. Draugai išskirti. Bet niekas, visiškai niekas neatsilaiko prieš pavasarį.

1609 metais atspausti sonetai tebuvo Quarto (santrupa Qto, 4to or 4°) ketvirčio knyga, kai ant ištisinio lapo įlenkto per vidurį ir abiejų dalių talpinama po 4 puslapius – viso 8. Dar du įlenkimai ir išsilanksto visi aštuoni puslapiai. Atskiro puslapio matmenys tik ketvirtis ilgo lapo.

Shakespeare sonnets

Many agree that the collection of sonnets that appeared in print in 1609 may have been published without the author`s consent. This opinion  causes doubts if Shakespeare was really the author of all printed matter. The authorship issue may be supported by the thematic unity of the whole collection, however, there is no unanimity about this interpreting as well. Individual sonnets, groups of sonnets are divided into separate subject groups. Sonnet 98 is dedicated to a young noble friend who is at the moment of contemplation absent from the scene. Friends are apart. Yet, spring subverts  all reality.

Sonnets printed in 1609 appeared as Quarto (abbreviated  Qto, 4to or 4°) a smaller book, when a whole large sheet of paper (folio)  folder into two sides would print 4 pages on each side, then folded twice  produced eight book pages. Each printed page now presents as one-fourth size of the full blanksheet.